Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 2020/2021

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OW Nr 18/2020

Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 28.01.2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik, a także klas wyższych niż klasa I, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy (oddziały sportowe) oraz w art. 139 ust.1 (oddziały dwujęzyczne).

Lp.Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 24.02.2020 r. do 13.03.2020r.od 25.05.2020r. do 10.06.2020 r.
1aZłożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego
w ogólnodostępnej szkole podstawowej
od 24.02.2020 r. do 13.03.2020 r.od 25.05.2020r. do 10.06.2020r
1bZłożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego
w publicznej szkole podstawowej (do klasy VII)
od 24.02.2020 r. do 13.03.2020 r.od 07.07.2020 r. do 10.07.2020 r.
2Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,o których mowa w art. 137 ust.1 prawa oświatowegood 16.03.2020 r.do 23.03.2020 r.od 15.06.2020 r. do 18.06.2020 r.
2aPrzeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych,o którym mowa w art. 139 ust.1 prawa oświatowegood 16.03.2020 r.do 10.04.2020 r.od 13.07.2020 r. do 14.07.2020 r.
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klas I szkoły podstawowej i do oddziałów klas wyższych, niż klasa I – dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa art. 150 ust. 2 ustawy
od 16.03.2020 r.do 26.06.2020 r.od 15.06.2020 r.do 15.07.2020 r.
                                        5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do klas I i oddziału sportowego oraz
20.04.2020 r.19.06.2020 r.
5ado oddziału dwujęzycznegodo 29.06.2020 r.16.07.2020 r.
6Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia do klas I i do oddziału sportowego oraz:
od 21.04.2020 r.do 30.04.2020 r.od 23.06.2020 r. do 26.06.2020 r.
6a do oddziału dwujęzycznegodo 02.07.2020 r.do 17.07.2020 r.
7Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas I i oddziału sportowego oraz04.05.2020 r.29.06.2020 r.
7ado oddziału dwujęzycznego06.07.2020 r.20.07.2020 r.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych