PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia zapraszamy wszystkie dzieci uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 oraz ich rodziców do udziału w konkursie plastycznym :„Miś-mój pluszowy przyjaciel”
Cele konkursu:

• wzmacnianie więzi rodzinnych;  
• podkreślenie współdziałania rodziców z dziećmi;
• prezentacja talentów dzieci;
• rozwijanie kreatywności i ekspresji twórczej u dzieci;

Warunki uczestnictwa:
• praca powinna być wykonana przez dziecko przy udziale rodziców;
• technika i format pracy dowolne;
• z tyłu pracy proszę umieścić metryczkę z danymi dziecka (imię i nazwisko, grupa, wiek dziecka);
• oceniana będzie kreatywność, pomysł oraz użyte materiały;
• nagrodzone zostaną najciekawsze prace w dwóch kategoriach wiekowych:
3-4 lata oraz 5-6 lat;
• wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa;
• prace należy składać do 18 listopada 2020r. u wychowawców grup ;
• ogłoszenie wyników nastąpi w Dniu Pluszowego Misia 25 listopada 2020r.


                                                                            Zapraszamy
Organizatorki:Małgorzata Tatol-Mosak, Ewa Bzowska

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych