Ogólnopolska akcja edukacyjna ,,Dzieci uczą rodziców,,

 Nasze przedszkole bierze udział w drugiej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,Dzieci uczą rodziców,,

  1. Celem inicjatywy jest wsparcie procesu edukacji dzieci w tak ważnych obszarach jak bezpieczeństwo czy ekologia oraz zachęcenie rodziców do wspólnej nauki z dziećmi. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa najmłodszych
  2. Wsparcie procesu edukacji poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy
  3. Zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem akcji.

W ramach akcji każda zgłoszona placówka będzie otrzymywać co miesiąc drogą elektroniczną

darmowe materiały do nauki na tematy podejmujące tematykę: bezpieczeństwa, ekologii, historii czy

geografii oraz astronomii. W roku szkolnym 2020/2021 przewidziane są również zajęcia podejmujące

tematykę wzajemnego szacunku czy przyjaźni.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych