Eksperymenty w 2a

„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż – a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem!”
Konfucjusz

Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez min. ciekawe eksperymenty fizyczne jaki chemiczne, które pokażą zjawiska z najbliższego otoczenia. Klasa 2a w czasie realizacji zajęć dotyczących eksperymentów. Uczniowie rozwijają swoje talenty, możliwości, zwiększając tym samym poczucie własnej wartości i pewności siebie.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych