ZEBRANIA Z RODZICAMI klas 4 – 8

Zebranie w klasie 4a odbędzie się w innym terminie, o którym rodzice zostaną powiadomieni poprzez dziennik elektroniczny.

Zebrania w klasach 8

rozpoczną się od spotkania z Panią Moniką Szymaniak (wicedyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Świdniku), na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych