Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 1

Ważna informacja

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 26 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Oświadczenie potwierdzenia woli można pobrać ze strony internetowej szkoły, wydrukować, podpisać i przesłać skan dokumentu na adres sekretzso1@wp.pl lub osobiście złożyć w kancelarii szkolnej.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych