Rekrutacja uzupełniająca do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdniku informuje, że po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje 15 wolnymi miejscami do klasy I na rok szkolny 2021/2022. Zapraszamy osoby zamieszkałe poza obwodem szkoły do składania wniosków w terminie od 04.05.2021 r. do 18.06.2021 r

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych