Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna
Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdniku


Dyrektor: Mirosław Król
Wicedyrektor: Monika Szymaniak
Wicedyrektor: Krystyna Zarosińska

 

Nauczyciele:

JĘZYK POLSKI
Magdalena Bartkowiak
Magdalena Hajkowska
Agnieszka Lubowiecka
Emilia Ligęza
Beata Nadgrodkiewicz

 

JĘZYK ANGIELSKI
Małgorzata Chmielewska-Dzierba
Karolina Morawska
Katarzyna Pawłoś
Marta Wójcik - Sowa
Dorota Szymańczuk
Magdalena Żebrowska


JĘZYK HISZPAŃSKI
Agnieszka Litwin
Dorota Stępniak
Paweł Białek

 

JĘZYK NIEMIECKI
Kamila Dubaj-Choina

 

MATEMATYKA
Małgorzata Firszt
Ola Morawska
Beata Zarosińska

 

INFORMATYKA/ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Małgorzata Firszt
Marek Wójcicki

 

HISTORIA/WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Łukasz Czapla
Piotr Jusiński

 

BIOLOGIA, PRZYRODA

Elżbieta Kotorowicz
Anna Walaszek

 

CHEMIA
Olga Bąk - Herda

 

GEOGRAFIA
Ewa Michałek
Arkadiusz Dębała

 

FIZYKA
Dorota Kuczyńska
Maciej Mankiewicz

 

TECHNIKA/ZAJĘCIA TECHNICZNE
Katarzyna Świerszcz

 

MUZYKA
Ewa Bieniek
Agnieszka Czajka

 

PLASTYKA
Gertruda Lis

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Tomasz Kociński
Anna Kuczyńska
Dorota Małek
Małgorzata Okapa
Elżbieta Wanarska

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Łukasz Czapla

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Monika Galas

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Agnieszka Bielak
Stanisława Chojnacka
Monika Galas
Agata Gburczyk
Halina Gudzińska
Monika Iwańska
Anna Lal
Monika Stachyra
Agnieszka Tryniecka

 

RELIGIA
Ola Morawska
Katarzyna Świerszcz
ks. Dawid Lebowa

 

ETYKA
Katarzyna Mądrachowska

 

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

Marta Binięda
Agnieszka Czajka
Urszula Jabłońska
Valiantsina  Shylka 
Teresa Szymańska - Paruszkiewicz
Monika Wierzbicka 
Zofia Wnuczek
Urszula Wójtowicz 

 

PEDAGOG
Marzena Szymecka

 

PSYCHOLOG
Anna Wicijowska - Falenta

LOGOPEDA
Teresa Szymańska-Paruszkiewicz

 

DORADCA ZAWODOWY
Marzena Szymecka

 

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKI
Małgorzata Andrzejewska
Agnieszka Żembrowska

 

NAUCZYCIELE WSPÓŁOGRANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE SPECJALNE
Ireneusz Dzrzewiecki
Paweł Markowski
Monika Iwańska

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych